• Swing Motor PCR-34-23

  स्विंग मोटर पीसीआर -34-23

  मॉडेल क्रमांकः पीसीआर-34-2-२3

  6.0-8.0 टन मिनी एक्सकॅवेटरसाठी स्विंग मोटर.

  एक वर्षाची वारंटीसह OEM गुणवत्ता.

  3 दिवसात त्वरीत वितरण (मानक मॉडेल).

  पीसीआर -3 बी स्लेव मोटरसह अदलाबदल करण्यायोग्य.

 • Swing Motor PCR-24-21

  स्विंग मोटर पीसीआर-24-21

  मॉडेल क्रमांकः पीसीआर-24-21

  4.0-6.0 टन मिनी एक्सकॅवेटरसाठी स्विंग मोटर.

  एक वर्षाची वारंटीसह OEM गुणवत्ता.

  3 दिवसात त्वरीत वितरण (मानक मॉडेल).

  पीसीआर -3 बी स्लेव मोटरसह अदलाबदल करण्यायोग्य.

 • Swing Motor PCR-16-21

  स्विंग मोटर पीसीआर-16-21

  मॉडेल क्रमांकः पीसीआर-16-21

  २.०- Mini. ton टन मिनी एक्सकॅवेटरसाठी स्विंग मोटर.

  एक वर्षाची वारंटीसह OEM गुणवत्ता.

  3 दिवसात त्वरीत वितरण (मानक मॉडेल).

  पीसीआर -2 बी स्लेव मोटरसह अदलाबदल करण्यायोग्य.

 • Swing Motor PCR-10-10

  स्विंग मोटर पीसीआर -10-10

  मॉडेल क्रमांकः पीसीआर -10-10

  0.8-2.5 टन मिनी एक्सकॅवेटरसाठी स्विंग मोटर.

  एक वर्षाची वारंटीसह OEM गुणवत्ता.

  3 दिवसात त्वरीत वितरण (मानक मॉडेल).

  पीसीआर -1 बी स्लेव मोटरसह अदलाबदल करण्यायोग्य.