• Final Drive Motor WTM-60

  Final Drive Motor WTM-60

  شماره مدل: WTM-60
  موتور مسافرتی بیل مکانیکی 30-36 تنی.
  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.
  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).
  با موتورهای مسافرتی TM50VC ، MAG-230VP-6000 ، GM60VA ، JMV-155 قابل تعویض است.

 • Final Drive Motor WTM-40

  Final Drive Motor WTM-40

  شماره مدل: WTM-40
  موتور مسافرتی بیل 25-30 تنی.
  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.
  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).
  با موتورهای مسافرتی TM40 ، MAG-170VP-3800 ، GM38VB ، JMV147 ، 710 C2K قابل تعویض است.

 • Final Drive Motor WTM-22

  Final Drive Motor WTM-22

  شماره مدل: WTM-22
  موتور مسافرتی بیل مکانیکی 13-16 تنی.
  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.
  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).
  با TM22 ، MAG-85VP-1800 ، GM21VA و سایر موتورهای مسافرتی قابل تعویض است.

 • Final Drive Motor WTM-10

  Final Drive Motor WTM-10

  شماره مدل: WTM-10

  9-20 تن موتور مسافرتی بیل مکانیکی.

  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.

  عملکرد چرخ آزاد برای کشیدن آسان.

  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).

  با موتورهای مسافرتی Doosan TM10 قابل تعویض است.

 • Final Drive Motor WTM-09

  Final Drive Motor WTM-09

  شماره مدل: WTM-09
  موتور مسافرتی بیل مکانیکی 7-9 تنی.
  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.
  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).
  با موتورهای مسافرتی PHV-5B ، DM09 ، MAG-50VP-900 ، GM10VA ، JMV047 قابل تعویض است.

 • Final Drive Motor WTM-18

  Final Drive Motor WTM-18

  شماره مدل: WTM-18
  10-13 تن موتور مسافرتی بیل مکانیکی.
  کیفیت نصب شده با یک سال گارانتی.
  تحویل سریع ظرف 3 روز (مدلهای استاندارد).
  با TM18 ، GM18 و سایر موتورهای مسافرتی قابل تعویض است.

123 بعدی> >> صفحه 1/3